Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.98.Subscripció Newsletter

Descripció de l'activitat

Enviament d'una Newsletter setmanal al correu electrònic dels usuaris subscrits al servei.

Finalitat

Informar i assistir als ciutadans de temes en matèria tributària i duanera.

Legitimació

Segons l'article 6.1.a del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades si “l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques”.

Interessats

 • Ciutadans subscrits

 Dades

 • Correu electrònic

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

Elaboració de perfils

No aplica.

Mesures tècniques/organitzatives

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació