Saltar al contingut principal

Actualització de la calculadora de terminis de modificació BI i altres rectificacions

S'ha actualitzat la calculadora de terminis de modificació de bases imposables i altres rectificacions.En el càlcul realitzat s'ha tingut en compte la suspensió dels terminis dels procediments tributaris, des del 14 de març, data de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fins al 30 de maig de 2020 (1 de juny si el termini venç el 30 de maig), així com la suspensió dels terminis processals des del 14 de març fins al 3 de juny de 2020 (disposició derogatòria única.1 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig) en el cas dels concursos.

D'esta forma es facilita la contestació sobre els dubtes suscitats quant al còmput del termini per a recuperar l'IVA dels crèdits impagats, tant en els casos de concurs del client (art. 80.Tres LIVA) com de mer impagament (art. 80.Cuatro LIVA).

Calculadora de terminis MBI