Saltar al contingut principal

Conveni entre Espanya i Romania per a eliminar la doble imposició i previndre l'evasió i elusió fiscals

S'ha publicat en el BOE de hui el Conveni entre el Regne d'Espanya i Romania per a eliminar la doble imposició en relació amb els impostos sobre la renda i previndre l'evasió i elusió fiscals i el seu Protocol, fet a Bucarest el 18 d'octubre de 2017.

Convenio entre el Reino de España y Rumanía

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017.