Saltar al contingut principal

Mesures financeres de suport social i econòmic

Amb la finalitat de reduir la fiscalitat dels beneficiaris de l'ingrés mínim vital es declara la seua exempció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els mateixos termes que les prestacions econòmiques establides per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció.

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre,

de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.