Saltar al contingut principal

Es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats

S'ha publicat el Reial Decret 1178/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol.

Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.