Saltar al contingut principal

Mecanisme de pagament a proveïdors d'Entitats Locals 2022

A partir del 17 de gener de 2022, s'habilita a la seu electrònica de l'Agència Tributària la Plataforma de pagament a proveïdors d'Entitats Locals (LPGE 2022). Esta plataforma té com a objectiu que les Entitats locals incloses en el mecanisme establit en la disposició addicional noranta-quatrena de la Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2022 registren factures pendents de pagament perquè, en una fase posterior, els proveïdors que així el desitgen puguen acceptar el pagament d'estes factures per esta via.