Saltar al contingut principal

S'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament

S'ha publicat l'Ordre HFP/311/2023, de 28 de març, per la qual s'eleva este límit exempt de 30.000 a 50.000 euros. Esta Ordre entrarà en vigor el dia 15 d'abril de 2023. Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es troben en tramitació a l'entrada en vigor d'aquesta orde seguiran regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo,

por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros.