Saltar al contingut principal

Migració d'Adreça Electrònica Habilitada (DEH) a Adreça Electrònica Habilitada única (DEHú)

A partir del 06-09-2021, TOTES les notificacions i comunicacions de l'Agència Tributària estaran disponibles en l'Adreça Electrònica Habilitada única (d'ara endavant DEHú).

Actualment les notificacions de l'AEAT estan disponibles per a comparéixer en la Sede electrònica de l'Agència Tributària, en l'Adreça Electrònica Habilitada (d'ara endavant DEH) i en Carpeta Ciutadana.

El Reial decret 203/2021, de 30 de març en l'article 42 sobre la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics establix en el punt 5: Qualsevol notificació del qual emissor pertanga a l'àmbit estatal a què es referix l'article 1.2 d'este Reglament es posarà a disposició de l'interessat a través de l'Adreça Electrònica Habilitada única, incloent el supòsit previst en l'article 42.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Així mateix, els emissors d'àmbit estatal podran notificar en seu sede electrònica o sede electrònica associada de manera complementària a la posada a disposició en l'Adreça Electrònica Habilitada única.

A la DEH s'envien per a comparéixer únicament les notificacions electròniques. A la DEHú s'enviaran totes les notificacions, tal com s'està fent actualment en la Sede electrònica i en Carpeta Ciutadana.

Es tindrà accés a les notificacions depositades per l'Agència Tributària en la DEHú per dos vies:

  • A través del portal  https://dehu.redsara.és/, autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.

  • A través de servicis web per a la descàrrega massiva de notificacions oferit per la DEHú.

    • Instruccions en el Portal d'Administració Electrònica PAe https://administracionelectronica.gob.és/ctt/lema/descàrregues

A fi de donar temps per a l'adaptació dels desenvolupaments necessaris, hi haurà un període transitori que finalitzarà el 4 d'abril de 2022  durant el que es mantindrà l'enviament de les notificacions a la DEH. Al finalitzar aquell període transitori l'Agència Tributària deixarà d'enviar notificacions a la DEH.