Saltar al contingut principal

Nou model de sol·licitud d'inclusió i comunicació de renuncia al sistema de compte corrent en matèria tributària

Els obligats tributaris poden sol·licitar la compensació de crèdits i deutes tributaris mitjançant este sistema de compte corrent tributari.

Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre,

por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación.