Saltar al contingut principal

Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret-llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus en els mercats detallistes d'electricitat (BOE de 15 de setembre de 2021)

El Reial decret-llei 17/2021, de 14 de setembre, ha adoptat mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus en els mercats detallistes d'electricitat.

En l'àmbit de la fiscalitat energètica, mitjançant este reial decret-llei s'introduïxen un conjunt de mesures que contribuïxen a la reducció dels costos de la factura final elèctrica:

  • En primer terme, es prorroga un trimestre addicional la suspensió temporal de l'Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica estenent-la al quart trimestre de 2021.
  • Així mateix, s'establix de forma excepcional i transitòria, fins el 31 de desembre de 2021, una reducció del tipus impositiu de l'Impost Especial sobre l'Electricitat, regulat en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, del 5,11269632 per cent al 0,5 per cent.

Reial decret-llei 17/2021, de 14 de setembre

Més informació