Saltar al contingut principal

Publicació de còpia de l'informe del conflicte núm. 3.IVA. Activitats exemptes. Interposició artificiosa societat per a deducció de l'IVA suportat

Es declara com conflicte en l'aplicació de la norma la interposició artificiosa d'una societat de nova creació per part d'una Fundació que desenvolupa activitats educatives amb motiu de la construcció d'un nou edifici. Després de l'anàlisi de les circumstàncies del cas la Comissió Consultiva conclou que per a l'obtenció de la deducció i devolució de l'IVA suportat en la construcció de l'edifici es va interposar artificiosament i sense efecte econòmic rellevant diferent de la devolució de l'IVA suportat en la construcció de l'edifici, una entitat mercantil creada a este efecte i participada el 100% per la Fundació.