Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.10. Quota diferencial i resultat de la declaració

El programa calcularà la quota diferencial i el resultat de la declaració.

La quota diferencial serà la diferència entre l'import consignat en les caselles  0595 i 0609. D'obtenir-se una quantitat negativa, l'import de la casella  0610 apareixerà precedit del signe menys (-).

El resultat de la declaració serà el producte de la següent operació: caselles (0610-0611+0612-0613-0623+0624-0636+0637-0645+0646-0660+0661-0662+0663+0664+0661) D'obtenir-se una quantitat negativa, l'import de la casella  0670 apareixerà precedit del signe menys (-). Si el resultat de la declaració és una quantitat positiva, haurà d'ingressar el seu import.

Si el resultat de la declaració és una quantitat negativa, el contribuent té dret a la devolució de la quantitat que resulti a favor seu.