Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.11. Import de l'IRPF 2018 que correspon a la comunitat autònoma de residència

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, estableix amb efectes d'1 de gener de 2009 una elevació del percentatge de cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 33% al 50%.

En conseqüència, per determinar l'import de l'IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència, apareixerà emplenat l'apartat  N de la pàgina 18 de la declaració, a excepció dels que en l'exercici 2018 hagin tingut la seva residència habitual a l'estranger o a les ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta o Melilla.

Amb caràcter general, les dades que apareixen a cadascuna de les caselles d'aquest apartat  N són el resultat d'efectuar les operacions que s'indiquen en el text de cadascuna de les caselles.