Salta al contingut principal

Modificació del Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques

En el BOE de 7 de febrer s'ha publicat el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retencions i ingressos a compte.

El principal objectiu de la modificació és l'elevació de la quantia mínima per practicar retencions de 15.000 euros a 15.876 euros, el que permetrà que els qui cobrin el salari mínim el 2024 no suportin retencions per aquest impost. Igualment, amb la finalitat d'evitar el corresponent error de salt en el tipus de gravamen, la mesura s'estén a contribuents amb rendiments nets del treball de fins a 19.747,5 euros anuals, els quals veuran reduïdes les seves retencions o ingressos a compte.

Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de retenciones e ingresos a cuenta.