Saltar al contingut principal

Reducció temporal del tipus del IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles

S'ha publicat el Reial Decret llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

Amb efectes des de l'1 d'octubre de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural i briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre,

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.