Salta al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins a l'1 d'abril

IVA

 • Febrer 2024. Autoliquidació: 303

 • Febrer 2024. Grup d'entitats, model individual: 322

 • Febrer 2024. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • Febrer 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Tercer trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la  UE : 381

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2023. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512

 • Any 2023. Relació anual de quilòmetres realitzats

Impostos Mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d'existències

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2023: 189

Declaració informativa sobre clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions

 • Any 2023: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles

 • Any 2023: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

 • Any 2023: 720

Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l'estranger

 • Any 2023: 721