Salta al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Fins al 30 d'abril

IVA

 • Març 2024. Autoliquidació: 303

 • Març 2024. Grup d'entitats, model individual: 322

 • Març 2024. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • Març 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

 • Març 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

 • Primer trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d'identificació fiscal

 • Primer trimestre 2024. Comptes i operacions titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d'existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d'existències
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d'operacions de comerç de béns corporals realitzades en la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Primer trimestre 2024: 281

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Primer trimestre 2024: 379