Salta al contingut principal
Calendari del contribuent 2024 simplificat per a persones físiques

Glossari d'abreviatures

  1. AEAT: Agència Estatal d'Administració Tributària
  2. DNI: Document nacional d'identitat
  3. IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
  4. IVA: Impost sobre el valor afegit
  5. NIE: Número d'identificació d'Estranger
  6. NIF: Número d'identificació fiscal