Salta al contingut principal
Calendari del contribuent 2024 simplificat per a persones físiques

Terminis de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d'aquesta declaració. A continuació, s'indiquen els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l'any 2024:

MODEL TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ANY 2024 VENCIMENT TERMINI DE PRESENTACIÓ ANY 2024
Model  100 i 714  Fins a 26 de juny Fins a 1 de juliol
Model  102 Fins a 30 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini) Fins al 5 de novembre
Model 303

Obligació trimestral

Amb caràcter general: domiciliació de l'1 al 25 de gener i de l'1 al 15 d'abril, juliol i octubre

  • 4T 23: 1 al 25 de gener
  • 1T 24: 1 al 17 d'abril
  • 2T 24: 1 al 17 de juliol
  • 3T 24: 1 al 16 d'octubre

Obligació trimestral

Amb caràcter general: presentació de l'1 al 30 de gener i de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre

  • 4T 23: 1 al 30 de gener
  • 1T 24: 1 al 22 d'abril
  • 2T 24: 1 al 22 de juliol
  • 3T 24: 1 al 21 d'octubre
Model 718  1 al 26 de juliol

1 al 31 de juliol