Salta al contingut principal
Calendari del contribuent 2024 simplificat per a persones físiques

Presentar i consultar declaracions per model

Model 100

Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració i documents d'ingrés o devolució.

Model 303

IVA. Autoliquidació.

Model 714

Impost sobre el patrimoni

Model 718

Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.