Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

9.4.1.Donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002