Saltar al contingut principal
Model 035.Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors.

Modificació del registre en el règim

En seleccionar com a causa de presentació l'opció de “Modificació” es carregaran les dades actuals de registre en els règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments de béns- Règim exterior a la Unió.

Els camps marcats en vermell sempre han d'estar emplenats, encara que siguin objecte d'una modificació.

Respecte dels no marcats en vermell, únicament s'hauran d'emplenar els apartats el contingut dels quals vagi a modificar-se respecte dels prèviament consignats en la declaració d'alta en el règim o en modificacions prèviament presentades.

Pot consultar les instruccions d'emplenament del model 035 d'“Alta” en relació amb el contingut a consignar en els apartats que són modificables.

Els següents apartats no són modificables:

1.Causa de presentació

El valor “Modificació” no és modificable.

2.Declarant

Els camps “Número d'Operador en el règim (NEUOSS)” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables

5.Comunicació d'operacions prèvies

No es permet modificar aquest apartat.