Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Capítol 15. Càlcul de l'impost: determinació de les quotes íntegres

  1. Introducció
  2. Gravamen de la base liquidable general
  3. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
  4. Exemple pràctic: càlcul de les quotes íntegres estatal i autonòmica
  5. Gravamen aplicable a contribuents de l'IRPF residents a l'estranger
  6. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol
  7. Especialitats en la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica