Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per lloguer de l'habitatge habitual:Règim transitori

Normativa:Disposició transitòria quinzena Llei IRPF;Arts.67.1, 68.7 i 77.1 Llei IRPF, a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

  1. Règim transitori
  2. Exemple:deducció per lloguer d'habitatge habitual