Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu

Normativa:Disposició addicional quaranta-vuitena Llei IRPF

  1. Delimitació i condicions per a la seva aplicació
  2. Càlcul de la deducció
  3. Exemple:Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu