Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics

Normativa:Art. 14 Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Quantia, límit màxim i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 25 per 100 de les quantitats donades en favor de:

  • Els instituts universitaris i altres centres d'investigació integrats o adscrits a universitats catalanes.
  • Els centres d'investigació promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

El límit màxim d'aquesta deducció és el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.

Important: l'aplicació de les deduccions per donatius anteriorment relacionades “Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana” i “Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics”, està condicionada a la justificació documental adequada i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat.A tal efecte, les entitats beneficiàries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.