Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors