Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

L'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins i tot en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui de dret la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Important: a diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de sol·licitar l'increment que correspongui directament en la declaració del IRPF.