Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Són contribuents per l'IRPF

Normativa: Art. 8 Llei IRPF

  1. Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol.
  2. Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a l'estranger per alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 de la Llei de l'IRPF que més endavant es comenten.
  3. Les persones físiques de nacionalitat espanyola que acreditin la seva nova residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal. Aquestes persones no perdran la seva condició de contribuents per l'IRPF durant el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència i durant els quatre períodes impositius següents.

    Vegeu sobre això la relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals  i les notes sobre l'esmentada relació de països i territoris que figuren en el Capítol 10 d'aquest Manual.