Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

f) Pensions compensatòries rebudes del cònjuge i anualitats per aliments

Es consideren rendiments del treball les pensions compensatòries rebudes del cònjuge i les anualitats per aliments, ex­ceptuadas les percebudes dels pares en virtut de decisió judicial que es declaren exemptes.

Ambdues redueixen la base imposable de qui les satisfà.

Les reduccions en la base imposable per pensions compensatòries i anualitats per aliments es comenten al capítol 13 d'aquest Manual.