Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge

Normativa:Arts.17.1 d) Llei IRPF i 9 Reglament

Atenció:  amb relació a les despeses de locomoció, manutenció i estada exceptuades de gravamen ha de tenir-se en compte que no és a l'empleat a qui correspon provar la realitat dels desplaçaments i despeses de manutenció i estada, sinó a l'ocupador.Per tant, és aquest últim l'obligat a acreditar, en el seu cas, davant de l'Administració que les quantitats abonades per aquells conceptes responen a desplaçaments realitzats determinat dia i lloc, per motiu o per raó del desenvolupament de la seva activitat laboral (Sentencia del Tribunal Suprem núm. 429/2020, de 18 de maig)

  1. Despeses de locomoció exceptuades de gravamen
  2. Despeses de manutenció i estada exceptuades de gravamen