Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Individualització dels rendiments del treball

D'acord amb el disposat a l'article 11.2 de la Llei del IRPF, els rendiments del treball corresponen exclusivament a la persona que, amb el seu treball, hagi generat el dret a percebre'ls.

No obstant això, les pensions, havers passius i altres prestacions percebudes dels sistemes de previsió social correspondran íntegrament a la persona en el favor de la qual estiguin reconeguts.

Per tant, les prestacions derivades dels plans de pensions tributen en el IRPF exclusivament en seu del beneficiari, com rendiments del treball, i per l'import total percebut.