Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisits generals

Comptabilització de les dotacions

Per als empresaris no mercantils i els professionals aquest requisit es referirà a l'anotació al seu llibre registre de béns d'inversió de la quota d'amortització anual corresponent a cada un dels esmentats béns.

Efectivitat de l'amortització:Sistemes d'amortització

L'amortització anual ha de recollir l'efectiva depreciació de l'element en aquell mateix període.

Es distingeixen els següents sistemes: