Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

5.Serveis exteriors

Dins d'aquesta categoria es poden incloure els següents conceptes que apareixen perfectamen­te diferenciats en la declaració del IRPF.