Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Tractament dels guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a l'exercici d'activitats econòmiques

Normativa:Art. 28.2 Llei IRPF

Per tal d'equiparar el tractament fiscal aplicable als guanys o pèrdues patrimonials derivades de la totalitat de béns o drets la titularitat dels quals correspon al contribuent, la Llei del IRPF estableix al seu article 28.2 com a principi general que els guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a les activitats econòmiques no s'inclouen en el rendiment net de les mateixes, sinó que tributen com a tals juntament amb la resta de guanys o pèrdues patrimonials.

Vegeu-se sobre això dins del Capítol 11 dedicat a "Ganancias i pèrdues patrimonials" d'aquest manual les normes específiques de valoració que es comenten en relació amb els Elements patrimonials afectes o desafectats amb menys de tres anys d'antelació".