Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Determinació del rendiment net reduït total

Per determinar el rendiment net reduït total, al rendiment net reduït de l'activitat calculat conforme a l'explicat en l'apartat anterior podrà aplicar-se la següent reducció les condicions del qual, quantia i límit d'aquesta reducció estan recollits al Capítol 7:

Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros.

Normativa:Art. 32.2.3º de la Llei IRPF