Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 2a:Determinació del rendiment net minorat

Normativa:Vegin-se l'Annex II i instruccions 2.2 de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

El rendiment net minorat és el resultat de reduir el rendiment net previ en l'import dels incentius a l'ocupació i a la inversió, en la forma que s'estableix a continuació: