Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fase 3a:Determinació del rendiment net de mòduls

Normativa:Vegin-se l'Annex II i instruccions 2.3 de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Sobre el rendiment net minorat de l'activitat l'import de la qual sigui positiu s'aplicaran, quan correspongui, els índexs correctors que a continuació s'assenyalen

Atenció: si el rendiment net minorat de l'activitat és una quantitat negativa, no s'aplicaran els índexs correctors.

  1. 1.Índexs correctors especials
  2. 2.Índexs correctors generals