Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Apèndix:Relació de productes naturals, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors, ramaders i titulars d'activitats forestals i índexs de rendiment aplicables a l'exercici 2020