Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiments de capital immobiliari

Despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net

L'article 15 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23) redueix als exercicis 2020 i 2021 de sis a tres mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

Així mateix, s'estableix la possibilitat que reglamentàriament pugui modificar aquest termini