Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Normativa: Art. 3 Llei IRPF

Des de l'1 de gener de 2009, la cessió parcial de l'IRPF té com a límit màxim el 50 per 100 del rendiment produït en el territori de cada Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableix l'article decimoprimero de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), modificada, per última vegada, per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE de 19 de desembre).

L'actual sistema de finançament de les Comunitats Autònomes s'articula en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE de 19 de desembre).

En l'esmentada llei s'estableixen, amb vigència a partir d'1 de gener de 2010, les competències normatives que assumeixen les Comunitats Autònomes en l'IRPF  i s'introdueixen, amb la mateixa vigència temporal, les corresponents modificacions en  la normativa d'aquest impost  per adaptar la seva estructura al nou sistema de finançament.