Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Participació de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en la campanya de l'IRPF

Les Comunitats Autònomes de règim comuna i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia, en exercici de la seva corresponsabilitat fiscal, participen i col·laboren amb l'Agència Estatal d'Administració de Tributària en el desenvolupament de la campanya IRPF 2022, a través de l'habilitació d'oficines per a la prestació de serveis d'informació tributària i ajuda per a la confecció de declaracions.

En aquestes oficines pot dur-se a terme també la presentació de les declaracions confeccionades resultat del qual sigui per retornar o negatiu, així com de les que resultin per ingressar i s'hagi realitzat la domiciliació bancària del seu pagament.

Així mateix, podrà presentar-se la declaració de l'IRPF i confirmar i presentar-se l'esborrany de declaració en les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes, en els termes previstos en els convenis de col·laboració que se subscriguin entre l'Agència Tributària i aquestes Administracions tributàries per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària.