Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre resum de la dotació econòmica màxima anual exempta de les beques

ConcepteEspanyaEstranger
Estudis reglats fins al segon cicle universitari Sense incloure despeses de transport i allotjament  6.000 --
Incloses despeses de transport i allotjament  18.000 21.000
Estudis reglats de tercer cicle universitari Inclosos ajuts complementàries 21.000 24.600
Beques per a investigació Inclosos ajuts complementàries Import total que es percebi
Nota al quadre : quan la durada de la beca sigui inferior a l'any natural, la quantia màxima exempta serà la part proporcional que correspongui