Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

F) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de la relació laboral per defunció, jubilació o incapacitat de l'empresari o per extinció de la personalitat jurídica del contractant

Normativa: Art. 49.1.g) Estatut dels Treballadors

Estan exemptes les indemnitzacions per aquestes causes que no excedeixin l'import equivalent a un mes de salari.

En els casos d'extinció de la personalitat jurídica del contractant hauran de seguir-se els tràmits de l'acomiadament col·lectiu de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors.