Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Incompatibilitat entre mètodes i modalitats de determinació del rendiment net

Normativa: Art. 28.3 Reglament IRPF

El sistema de relacions entre els mètodes de determinació del rendiment net, estimació directa i estimació objectiva, es caracteritza per una rígida incompatibilitat entre ells. Així, si el contribuent determina el rendiment net d'alguna de les seves activitats econòmiques pel mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, haurà de determinar el rendiment net de tots els seus restants activitats per aquest mateix mètode, encara que es tracti d'activitats susceptibles d'estar incloses en el mètode d'estimació objectiva.

De manera similar, si el contribuent determina el rendiment net d'alguna de les seves activitats econòmiques per la modalitat normal del mètode d'estimació directa, haurà de determinar el rendiment net de totes les seves activitats per aquesta mateixa modalitat.

No obstant això, quan s'iniciï durant l'any alguna activitat econòmica per la qual es renunciï a la modalitat simplificada, la incompatibilitat no assortirà efectes per a aquell any respecte de les activitats que es venien realitzant amb anterioritat, amb la qual cosa aquest any se simultaniejarà el mètode d'estimació directa, modalitat normal, per a la determinació del rendiment net de la nova activitat i el mètode d'estimació directa, modalitat simplificada, per a la resta d'activitats, tributant totes elles en el següent exercici per estimació directa, modalitat normal, com a conseqüència de la renúncia.