Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Apèndix: Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables en l'exercici 2022

  1. Mòduls aplicables a cadascuna de les activitats, inclosos en l'Annex II de l'Ordre HFP/1335/2021, amb indicació del seu corresponent epígraf en l'impost d'activitats econòmiques (IAE)