Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 3a: Determinació del rendiment net de mòduls

Normativa: Vegeu Annex II  i instrucció 2.3 de l'esmentat Annex II Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

Sobre el rendiment net minorat de l'activitat import del qual sigui positiu s'aplicaran, quan correspongui, els índexs correctors que a continuació s'assenyalen

Atenció: si el rendiment net minorat de l'activitat és una quantitat negativa, no s'aplicaran els índexs correctors.

  1. 1. Índexs correctors especials
  2. 2. Índexs correctors generals