Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció: esquema

Normativa; Vegeu l'Annex II i instruccions de l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre).

En el mètode d'estimació objectiva les operacions necessàries per a la determinació del rendiment net, si escau, reduït es realitzan de forma aïllada i separada per a cada activitat que tingui la consideració d'independent, encara que el mateix contribuent desenvolupi diverses a les que resulti d'aplicació aquest mètode.

Per a 2022  la determinació del rendiment net reduït anual corresponent a cada activitat s'efectua, una vegada transcorregut l'any, mitjançant les operacions successives que s'indiquen en el següent esquema:

Fase1ª:

UNITATS DE MÒDUL EMPRADES, utilitzades O Instal·lades

(x) RENDIMENT ANUAL PER UNITAT DE MÒDUL (abans d'amortització)

= RENDIMENT NET PREVI

Fase 2a

(-) MINORACIÓ PER INCENTIUS AL TREBALL

(-) MINORACIÓ PER INCENTIUS A LA INVERSIÓ

= RENDIMENT NET MINORAT

Fase 3a

(x) ÍNDEXS CORRECTORS ((segons l'activitat i determinades circumstàncies)

= RENDIMENT NET DE MÒDULS

Fase 4a

(-) REDUCCIÓ DE CARÀCTER GENERAL: 15 PER 100

(-) REDUCCIÓ ESPECIAL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LORCA: 20 PER 100

(-) REDUCCIÓ ESPECIAL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN LA ILLA DE LA PALMA: 20 PER 100

(-) DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Incendis, inundacions, enfonsaments, etc,, comunicades a l'AEAT dins el termini establert i en la forma escaient)

(+) ALTRES PERCEPCIONS EMPRESARIALS

= RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

Fase 5a

(-) REDUCCIÓ PER IRREGULARITAT (*) , 30 PER 100

= RENDIMENT NET REDUÏT DE L'ACTIVITAT

(*) Aplicable únicament respecte del component "Altres percepcions empresarials" amb període de generació superior a dos anys o que es qualifiquin reglamentàriament com obtingudes de forma notòriament irregular en el temps. (Tornar)