Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 5. Activitats d'agricultura ecològica

Normativa: Instrucció 2.3.e) de l'annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre

S'aplicarà l'índex 0,95 quan la producció compleixi els requisits establerts  en Reglament (CE ) 834/2007, del Consell de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE ) NÚM. 2092/1991, en la seva normativa específica de desenvolupament i en la normativa legal vigent de les corresponents Comunitats Autònomes sobre producció ecològica i quedi corresponentment acreditat pel seu certificat d'operador ecològic.