Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 7. Per ser empresa el rendiment net de la qual minorat no supera 9.447,91 euros

Normativa: Instrucció 2.3.g) de l'annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre

S'aplicarà l'índex corrector 0,90 quan la suma dels rendiments nets minorats del conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades pel contribuent no superi la quantitat de 9.447,91 euros anuals.

Per determinar l'índex corrector per empreses el rendiment net de la qual minorat no superi 9.447,91 euros han d'excloure's els rendiments nets minorats que derivin d'activitats forestals, ja siguin amb o sense transformació.

Incompatibilitat: aquest índex no resulta aplicable en els casos d'agricultors joves o assalariats agraris que tinguin dret a la reducció especial del 25 per 100 a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l'IRPF.